Kallelse till 2014 års årsmöte och arbetsdag

28 maj

Se kallelse enligt nedan till årsmöte 2014-07-05, kl 10-12 samt arbetsdag samma dag mellan kl 12.30-16. Klicka för att visa/ladda ned kallelse Tag även del av dagordning inför årsmötet, kassarapport avseende 2013 samt revisionsberättelse.