Bilder från Delångersån

30 jul

Har du bilder du vill lägga upp på denna sida? Det kan vara gamla eller nya bilder som visar hur livet kring ån har varit och är. Kontakta oss med hjälp av nedanstående formulär [contact_form]

Vassröjningsdag och fest 5:e juli 2014

30 jul

Under länkarna ovan finns bilder från årets vassröjningsdag och efterföljande fest. Tack till arrangörerna och alla som deltog. Preliminärboka redan nu nästa års årsmöte, vassröjningsdag och fest lördagen den 4:e juli 2015.