Årsmöteshandlingar inför årsmöte 2021

14 mar

Bifogat till årsmötet 2021 finner ni följande dokument • Dagordning årsmöte 2021• Verksamhetsberättelse 2020• Resultat och balansräkning 2020• Revisionsberättelse• Verksamhetsplan 2021• Förslag till budget 2021• Valberedningens förslag till styrelse Styrelsen har beslutat att tills vidare skjuta upp genomförandet av årsmötet … Läs mer »