Kallelse till extra årsmöte samt arbetsdag 2 juli

13 jun

Kallelse till extra årsmöte lördag 2/7 kl 10.00
Plats: Öbergs Sjöbod

Vi behöver hålla extra årsmöte för att komplettera val av funktionärer.
Formell dagordning anslås strax, liksom protokoll från ordinarie årsmöte.

Kl 12.00 startar arbetsdagen med samling vid Öbergs Sjöbod.