Bredbandsmöte 2

13 Jun

Dags igen för möte nummer 2 om bredbandsinstallation. Torsdagen den 23 juni, kl 18 på Delångersgården.

Information om bredband

24 Maj

I detta dokument finner du information om bredbandsutbyggnad i området kring Saltvik, Enoksnäs, Mellanbyn, Fågelvik, m.fl. Läs igenom och kontakta respektive områdesansvarig för frågor eller mer information. Nytt möte torsdagen den 23 juni, kl 18 på Delångersgården.

Årsmöte 21 maj

12 Maj

Kallelse till årsmöte den 21 maj 2016 kl 10-12 ca. Plats: Hamnstugan vid Saltviks båthamn. För dagordning, ladda ned följande dokument.