Dokumentbank

Föreningsdokument 2018:

  • Stadgar för ”Delångersåns Vassförening”. Antagna på årsmötet 2018-07-14. Ladda ned.
  • Årsmöteskallelse, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, budget, motioner samt resultat- och balansräkning för 2017. Ladda ned.

Styrelseprotokoll 2018:

Äldre dokument: