Vill du bli medlem i Delångersåns Vassförening?

12 maj

För att bli medlem i Delångersåns Vassförening betalar man in 150 kr på Bankgiro 685-9102. Ange namn och e-postadress på inbetalningen.

Är du redan medlem anger du namn och medlemsnummer på inbetalningen. Är Du osäker på ditt medlemsnummer, skicka ett e-mail till info@delangersan.se.