Länkar

Vattennivåer i vattendrag
Länsstyrelsen i Gävleborgs har 2010 gjort en studie rörande bland annat vattennivåerna i Delångersån.

Ladda ned.

Ny bro över Delångersån, Näsviken
Miljökonsekvensbeskrivning av ny bro över Delångersån i Näsviken. Ladda ned.
Beskrivning till arbetsplan. Ladda ned.

Inenor-Aronssons historiska arkiv från ”Idnår socken”
Läs mer om berättelser och se på bilder från förr på http://idenoraronsson.wordpress.com
Se särskilt avsnitten om Delångersån och dess sträckning

Sockenbilder från Idenor
Se bilder från förr på http://www.sockenbilder.se/idenor2/.

Hudikvalls kommuns sida om Delångersån
”Delångersån är mycket värdefull som lek- och uppväxtområde för havsöring men även för flera andra fiskarter som vandrar upp från havet, t ex flodnejonöga och ål. Även stora mängder id stiger upp på vårarna för lek.” 


Klicka här.