Information om bredband

24 maj

I detta dokument finner du information om bredbandsutbyggnad i området kring Saltvik, Enoksnäs, Mellanbyn, Fågelvik, m.fl.

Läs igenom och kontakta respektive områdesansvarig för frågor eller mer information.

Nytt möte torsdagen den 23 juni, kl 18 på Delångersgården.

bredbandspuff