Inventering av fiskbestånd

7 aug

Idag hade vi som bor uppströms Delångersån fint besök från fiskevårdarna i Hudiksvalls Kommun.

Sommaren-13 gick man nedåt längs ån, från ett stycke nedanför Hamre och nedåt, och lade då ut större stenar för att främja öringleken. Dessa åtgärder kontrollerades idag, samtidigt som ytterligare stenar placerades ut i ån.

De första proverna visar att (öring-)fisken ökat ordentligt jämfört med tidigare års mätningar vilket är mycket glädjande.