Protokoll från årsmötet 2018-07-14

29 jul

Nedan finner ni länkar till de dokument som upprättades i samband med årsmötet 2018-07-14.

Protokollet från årsmötet finner du här.
• De nya stadgarna som antogs på mötet finner du här.
• Vidare så höll nya styrelsen sitt konstituerande möte direkt efter årsmötet, vars protokoll finns här.

Styrelsen kommer att återkomma med utförligare presentation av sig och det vi planerar för det kommande året.