Årsmöteshandlingar inför årsmöte 2021

14 mar

Bifogat till årsmötet 2021 finner ni följande dokument

Dagordning årsmöte 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Resultat och balansräkning 2020
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan 2021
Förslag till budget 2021
Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsen har beslutat att tills vidare skjuta upp genomförandet av årsmötet och avvakta Folkhälsomyndighetens direktiv vad gäller Corona-pandemin.

Kallelse till årsmötet kommer att anslås på anslagstavlor, på hemsidan och via föreningens facebooksida.