Kallelse till årsmöte 30 mars

9 mar

Härmed kallas medlemmar i Delångersåns Vassförening till årsmöte.

Plats: Delångersgården
Datum: Torsdag den 30 mars, kl 18.00

Välkomna
Styrelsen