Vassfest och arbetsdag, 4 juli 2020

21 jun

Inställd vassfest

På grund av rådande Corona-pandemi har styrelsen bestämt att ställa in årets vassfest.

Arbetsdag som planerat den 4:e juli

Däremot kommer vi att hålla en arbetsdag den 4:e juli med samling vid brofästet, Enoksnäs, kl 10.00. Medtag röjsåg, stövlar och arbetskläder. Lättare fika/lunch kommer att serveras. Alla välkomna, men tänk på att hålla distans.

Lyskvällen 29 augusti

Då vi ställer in vassfesten kommer vi istället att lägga mer fokus på lyskvällen den 29 augusti där det skall vara lättare att hålla social distans. Mer information kommer.

Inför lyskvällen tar föreningen gärna emot sponsring av ca 100-150 marschaller att dekorera vår fina å under lyskvällen.