Om oss

Delångersåns Vassförening har som syfte att:

2012

Under 2012 har den ideella föreningen med gemensamma krafter prioriterat närmiljön med Dellångerån i fokus. Föreningen har haft gemensamma städdagar och en s k ”vassröjardag”. Dessa evenemang har avslutats med en gemensam kvällsaktivitet med social gemenskap, korvgrillning mm till självkostnadspris. Syftet är att deltagare ska lära känna varandra, umgås, stärka samhörigheten i våra gemensamma intressen för byn. Ytterligare samhällsvinster finns för en god grannsamverkan vad gäller att förhindra inbrott och annan kriminalitet på orten.

 

Vid vår ”vassröjardag” 2012 var intresset stort för att med egna verktyg i handen så som röjsågar, krattor och liear få bort vassen som annars utarmar våra möjligheter till aktiviteter uppströms.

 

2013 års aktiviteter

Under året har vi intresserat oss för att vilja utveckla föreningsaktiviteterna med verksamhet riktat mot ungdom i form av lägerverksamhet för att paddla havskajak och fiske, dock i mindre skala inledningsvis. Vi har ledarna för dessa verksamheter på orten och under förutsättning att de ekonomiska spörsmålen kan lösas kan dessa aktiviteter påbörjas sommaren 2013 och fortlöpa under 2014. Föreningen avser att söka bidrag för delfinansiering av ändamålet. Dellångeråns Ideella förening avser också att under 2013 öppna en hemsida för att även där kunna marknadsföra och informera om föreningens aktiviteter och sakfrågor som är av intresse för andra.

Det är angeläget att med gemensamma krafter utveckla föreningens intensioner om att hålla Dellångersån öppen och livfull så att vi inom föreningen också kan utveckla föreningsaktiviteter för ett fortsatt gott föreningsliv och samarbete på orten.

 

Styrelsen består av:

  • Jonas Panes ordf
  • Rolf Bergström kassör
  • Jan Inge Bexell
  • Håkan Larsson

Du når oss genom att kontakta

  • Jonas Panes 0706553741
  • Rolf Bergström 0703496657